QUÈ FEM > Cooperació

COOPERACIÓ

Considerem que només des de la solidaritat, la cooperació i l'aprenentatge mutu entre Nord i Sud podrem construir un model de desenvolupament a escala mundial més just i viable, en el qual el creixement econòmic estiga al mateix nivell que l'articulació democràtica de la societat, amb l'equitat social i de gènere, amb la sostenibilitat, amb la llibertat humana i amb el respecte a les diverses cultures.

Considerem el treball i l'accés a aquest en condicions que permeta a les persones treballadores i a les seues famílies viure amb dignitat, com a element clau en la perspectiva d'un desenvolupament sostenible.

Propugnem la projecció política i social de les organitzacions sindicals com a agents imprescindibles d’un estat de dret, en l'exigència del respecte i en la vigència dels drets, en sentit integral, de tots els treballadors i les treballadores.

Donem suport al protagonisme i a l'enfortiment de les organitzacions del Sud, les quals, arrelades en la societat, compleixen un rol de representació i de suport de la gent en els processos de desenvolupament promoguts per aquestes.

La Fundació Pau i Solidaritat PV treballa conjuntament amb contraparts locals autònomes, que executen els projectes en els seus països, i que per tant, aporten la seua visió del desenvolupament des del coneixement del context del qual formen part.