QUÈ FEM > EpD i Sensibiltizació

Educació per al Desenvolupament i Sensibilització

 

 

PROJECTES d'EDUCACIÓ per al DESENVOLUPAMENT en MARXA

ESTRATÈGIA d'EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT de Pau i Solidaritat

 

Ser conscients que tenim a veure amb el que succeeix en el món ha sigut un dels motors de l'acció de Pau i Solidaritat perquè significa assumir que podem i hem de canviar-lo.

L'educació per al desenvolupament ens ajuda en aquesta tasca de formar persones responsables actives per a construir una societat civil compromesa, coresponsable i participativa.

L'Educació per al desenvolupament que fem es concreta en:

1) Campanyes d'educació orientades a treballadors i treballadores de diferents sectors productius. Es tracta de campanyes d'educació no formal que pretenen formar i implicar els representants i les representants sindicals en la tasca de defensar el treball decent com a vehicle per al desenvolupament humà sostenible a través de la seua participació en la cooperació al desenvolupament i en la pràctica d'una acció sindical internacional de caràcter solidari. Aqueixes campanyes tenen també un component d'educació informal, dirigida a treballadors i treballadores, tant per a la seua sensibilització a través de diversos mitjans de difusió, com per aconseguir la seua participació en accions d'incidència política.

Més informació en:

OTG

 

2) Programa INTERACTUEM, que és la nostra proposta d'educació per al desenvolupament per a centres d'educació infantil, de primària, de secundària, de cicles formatius i de formació de persones adultes. L'objectiu d'aquesta proposta és promoure dins de l'educació formal, la reflexió sobre el món desigual en el qual vivim i com emprendre accions que transformen aqueixes desigualtats.

Aquest programa engloba una sèrie de recursos didàctics que permeten el professorat introduir en el currículum educatiu l'educació per al desenvolupament, per promoure entre l'alumnat una ciutadania global solidària.

Més informació en:

interactuem