> Detalle de la noticia

Termes de Referència: Suport Logístic

Data: 22/06/2022

Des de la Fundació Pau i Solidaritat PV i Assembla de Cooperació per la Pau PV busquem qui preste serveis per al suport logístic per a l'organització d'un Seminari Internacional

Consultar informació en el document adjunt o en aquest enllaç: https://pauisolidaritat.pv.ccoo.es/ficheros/noticias/TDR-_SERVICIO-_TUNEZ_(FPSPV).pdf