> Detalle de la noticia

Consulta els materials de sensibilització

Data: 23/05/2022

Amb la participació dels i les participants del projecte "Xarxa alternativa: canviar el treball i l'economia per canviar la vida" cofinançat per l'Ajuntament de València s'han elaborat 3 materials de sensibilització per a centres educatius, espais de joventut i biblioteques municipals

Els materials, que poden consultar-se en el document adjunt a aquesta notícia, estan a disposició dels centres educatius, espais de joventut i biblioteques municipals de la ciutat de València.