> Detalle de la noticia

CONVOCATÒRIA DE LLOC DE TREBALL: TÈCNIC/A D'EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT I CIUTADANIA GLOBAL

Data: 20/01/2021

Data límit d'inscripció: 29 de gener de 2021. Remetre candidatures (CV i carta de motivació) a l'adreça pauisolidaritat@pv.ccoo.es, indicant en l'assumpte “Tècnica/o EpD FPSPV”.

La persona seleccionada s'integrarà en l'equip de l'Àrea d'Educació per al Desenvolupament i Sensibilització de la Fundació Pau i Solidaritat PV, participarà en el desenvolupament del pla de treball de l'organització desenvolupant tasques relacionades amb la identificació, formulació, execució, seguiment i justificació de projectes i programes de EpD i sensibilització.